Sejumlah Perkara yang Dapat Diselesaikan Melalui Mediasi

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara (ADR) yang menggunakan pendekatan win-win solution dengan proses dan cara yang lebih sederhana dalam rangka memberikan akses keadilan yang lebih memuaskan kepada para pihak pencari keadilan dengan bantuan seorang mediator sebagai penampung...
seers cmp badge