Sejumlah Perkara yang Dapat Diselesaikan Melalui Mediasi

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara (ADR) yang menggunakan pendekatan win-win solution dengan proses dan cara yang lebih sederhana dalam rangka memberikan akses keadilan yang lebih memuaskan kepada para pihak pencari keadilan dengan bantuan seorang mediator sebagai penampung...